AMD

Degjeneracioni makular i moshes- Semundje qe prek zonen centrale te retines, shoqerohet me ulje te shikimit dhe ne rast progresi ne humbje te tij. Kjo semundje ne bote eshte nje nga shkaqet e humbjes se shikimit mbi moshen 55 vjec.

Faktoret e rrezikut :  

  • mosha mbi 55 vjet,
  • semundjet kardio-vaskulare,
  • ateroskleroza,
  • predispozita gjenetike,
  • gjinia femer
  • rezet ultraviolet
  • dieta e pasur me yndyra
Trajtimi i degjenerimit makular te moshes pervec neutralizimit te faktoreve te rezikut , varet nga forma .
Ne formen e njome  , e cila shoqerohet me edeme dhe rrjedhje ne makula , indikohen injeksionet intravitreale anti VEGF preparate  si dhe lazerkoagulim fokal i retines .
Ne formen e thate  indikohen per nje kohe relativisht te gjate integratore plotesues te retines ne formen e tabletave apo kapsulave.
Trajtimi i degjenerimit makular te moshes pervec neutralizimit te faktoreve te rezikut, varet nga forma.
Ne formen e njome, e cila shoqerohet me edeme dhe rrjedhje ne makula, indikohen injeksionet intravitreale anti VEGF preparate si dhe lazerkoagulim fokal i retines .
Ne formen e thate  indikohen per nje kohe relativisht te gjate integratore plotesues te retines ne formen e tabletave apo kapsulave.

Intravitreal

Anti VEGF Injection