Operacioni i Pterigiumit

Operacioni i pterigiumit indikohet ne raste kur pterigiumi progreson dhe shoqerohet me simptoma te vazhdueshme: skuqje te syrit, lotim, ndjesia e trupit te huaj dhe ulje te pamjes. Teknika me graft konjunktival ul ne menyre te ndjeshme recidivin (riperseritjen).

Pterygium Excision Conjunctival Autograft