Operacionet e Glaukomes

Indikohet kur terapia medikamentoze nuk arrin te ule ose te mbaje te qendrueshem tensionin e syrit .

  • Nderhyrjet me lazer : Iridotomi me YAG Lazer/ Trabekuloplastike / Ciklofotokoagulim
  • Kirurgji jo penetruese: viskokanalostomi , kanaloplastike, sklerektomi e thelle
  • Kirurgji penetruese : trabekulektomia