Lasik, PRK

Nderhyrje lazerike , te cilat korrigjojne anomalite e refraksionit : miopi, hipermetropi, astigmatizem. Jane operacionet me te shpeshta dhe efektive per eliminimin e syzeve dhe lenteve te kontaktit.

Rastet ne te cilat aplikohet trajtimi me lazer :

  • Nese pacientët nuk i mbajnë lentet e kontaktit, apo kanë vështirësi në mbajtjen e tyre
  • Nese për shkaqe profesionale rekomandohet mosmbajtja e syzeve dhe lenteve te kontaktit ( sportistet, zhytesit, muratoret etj)
  • Nese njerëzit nuk pelqejne të mbajnë as syze dhe as lente kontakti