Laserfotokoagulim i Retines

Lazerfotokoagulim i retines indikohet ne rastet e vrimave dhe grisjeve retinale, retinopatise diabetike proliferative, degjenerimeve progressive te retines, trombozave te venave retinale etj. Permes koagulimit me lazer te retines arrihet te parandalohet zhvillimi i metejshem i semundjeve te siperpermendura.