Topografia e Kornese

Ekzaminim jo invaziv  i  siperfaqes , formes , perthyerjes te kornese. I rendesishem ne diagnostikimin  e keratokonusit, astigmatizmit, traumave te kornese dhe operacioneve te kornese (LASIK, PRK,  etj). Indikohet edhe tek pacientet perdorues te lenteve te kontaktit ( keratokontaktologji )